English

       
 Sanatate Dulce


    Discover Valea BarcăuluiActivităţi Agapis


I.     Facilitare comunitară şi asistenţă tehnică pentru comunități
II.    Dezvoltare şi consultanţă în elaborarea de proiecte
III.   Agro-turism şi produse locale


I. Facilitare comunitară şi asistenţă tehnică pentru comunități

Evaluăm şi prioritizam nevoile comunităţii, oferim asistenţă în întocmirea şi implementarea proiectelor comunitare şi furnizăm servicii de formare în dezvoltare comunitară şi management de proiect.

Grupuri ţintă
    -- grupuri şi comunităţi dezavantajate şi/sau marginalizate
    -- instituţii ale administrației publice locale
    -- organizaţii neguvernamentale

Activităţi
    -- strângerea de date despre comunitate
    -- identifică liderii formali si informali
    -- identifică nevoilor acestora prin realizarea de intalniri, focus grupuri, aplicarea de chestionare
    -- stabileşte grupuri de initiaţivă
    -- elaborarea planurilor de activităţi


II. Dezvoltare şi consultanţă în elaborarea de proiecte

Ne implicăm în acordarea de asistenţă pentru comunităţile locale, în realizarea de proiecte/programe de dezvoltare economică, socială şi culturală în parteneriat cu acestea, inclusiv proiecte propuse spre finanţare pentru programele Uniunii Europene.


Grupuri ţintă
    -- organizaţii comunitare
    -- instituţii ale administrației publice locale
    -- organizaţii neguvernamentale
    -- firme private, asociaţii de producători, asociaţii meşteşugăreşti şi alţi agenti implicati în procesul dezvoltării locale.

Activităţi
    -- identificarea nevoilor
    -- găsirea de soluţii care sa vină in sprijinul dezvoltării comunităţii
    -- elaborarea de propuneri pentru proiecte
    -- scriere de proiecte
    -- asistenţă in implementare
    -- analiză de feedbackIII. Agro-turism şi produse locale

Sprijinim dezvoltarea agricolă durabilă, produsele tradiţionale şi specificul local. Conştientizăm comunitatea locală despre importanţa economică şi culturală a zonei şi despre beneficiile care pot fi obtinuţe din agricultura tradițională şi turismul responsabil. Oferim suport micilor producători de produse tradiţionale: de la consiliere în certificarea produselor tradiţionale şi crearea unei identităţi locale, pâna la stabilirea de legături între producătorul local şi piaţă.

Grupuri ţintă
    -- organizaţii comunitare
    -- producători independenti, asociații de producători, asociații meşteşugăreşti şi alţi agenți implicați în procesul dezvoltării locale

Noutati